Kategorie hřišť
shield
shield
shield
shield
shield

Nápověda k mapě

Klávesy Popis
nahoru, dolů, vlevo, doprava Pohybuje pozicí na mapě. Dvě klávesy mohou být současně stiknuté pro diagonální pohyb.
page down, page up, home, end Plynule posune o 3/4 z velikosti mapy daným směrem.
+, - Přiblíží a oddálí o jeden stupeň mapu.
Jste 257499. návštěvník z 257499

Novinky

created by CTECH s.r.o. ©2009